Jak dodać nowego użytkownika WordPress?

Tworzenie użytkowników WordPress pozwala wprowadzić w obsługę witryny dodatkowe osoby, które otrzymają przypisane im role, […]