Jak zmienić przedrostek tabel w phpMyAdmin?

Przedrostek tabel bazy danych są używane zwykle przez skrypty, umożliwiając wskazanie im, z których zasobów […]