Jak utworzyć nową bazę danych w DirectAdmin?

Tworzenie baz danych MySQL może być bardzo przydatne, kiedy, np. chcemy zainstalować aplikację, która korzysta […]