Jak zmienić limit wysłanych wiadomości na koncie e-mail?

Limit wysłanych wiadomości na koncie e-mail określają liczbę wiadomości, jaką użytkownik może wysłać jednego dnia.  […]