Co oznacza komunikat ERR_CONNECTION_REFUSED?

Korzystanie z przeglądarek internetowych oraz Internetu wiąże się nie tylko z odnajdywaniem interesujących na stron […]