Czym są bloki w WordPress?

WordPress w wersji 5.0 odszedł od tradycyjnego edytora TinyMCE na rzecz bloków treści — indywidualnych, […]