Jak zmienić uprawienia plików i folderów na WebFTP?

Zmiana uprawnień plików i folderów CHMOD  na serwerze FTP umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu do wybranych […]