Jak naprawić problem WordPress ERR_TOO_MANY_REDIRECTS?

Czasami przeglądarka Google Chrome wyświetla komunikat o błędzie ERR_TOO_MANY_REDIRECTS podczas uzyskiwania dostępu do Twojej strony […]